Logo Contactlensinside

Inside redactie

Er is in Nederland heel veel kennis aanwezig op contactlensgebied, en het streven is deze kennis ten volle te benutten. Maar hoe stroomlijn je al die kennis die overduidelijk aanwezig is? En daarnaast: we willen van ContactlensInside ook een toegankelijk vakblad maken. Om deze redenen staan er veel columns van experts uit het veld in, elk met zijn of haar eigen specialisme. Daardoor krijgt ContactlensInside een praktische insteek en een persoonlijk karakter, waar we hopelijk morgen in de praktijk wat aan hebben. Daarnaast kiezen we elke keer een artikel waarin het aanpassen van lenzen of een actueel onderwerp in onze branche centraal staat.

We hopen dat het magazine u aanspreekt en wensen u veel leesplezier toe met ContactlensInside. Maar we willen meer. We hopen als redactie ook op uw reactie. Een vorm van re(d)actie dus. Uw inbreng, suggesties en bijdragen zijn meer dan welkom: richt u uw correspondentie over alles wat met contactlenzen te maken heeft naar het onderstaand e-mailadres.

We zien uw re(d)actie graag tegemoet.

Stuur uw reactie of ideeën naar redactie@contactlensinside.nl.