Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2021

In deze editie


Adverteerders

ANVC CE
Voorveste 2
3992 DC Houten
085-071 02 10
info@anvc-ce.nl http://www.anvc-ce.nl

Menicon
Waanderweg 6
7812 HZ Emmen
0591-610640
info@menicon.nl https://www.menicon.nl/

Colofon
ContactlensInside is een uitgave van de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten.

Eindredactie ContactlensInside
Bastiaan van Veen
Ron van Veen
Nienke Miltenburg-Soeters
Bianca Schut

Auteurs
Eef van der Worp
Reinier Stortelder
Alfred Kuiper
Nienke Miltenburg-Soeters
Karin Teuben
Henri Eek
Dave Block

Martin Conway
Arjan de Vecht
Imke Jacobs
Fabian Janssen
Bianca Schut
Litsa Anagnostou
Bas Molenaar

Redactieadres
Voorveste 2
3992 DC Houten
Tel.: 085 – 071 02 10
E-mail: redactie@contactlensinside.nl

Vormgeving
TOPFIND B.V.
Jules Verneweg 24
7821 AE Emmen
Tel.: 0591 – 55 53 18
E-mail: info@topfind.nl
www.topfind.nl