Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 3/2022

Myopeople

Inside information


We kunnen er niet omheen, ook hier in ContactlensInside gaan we het over myopie hebben. Mooie aanleiding is deze keer het IMC (International Myopia Conference): een groot internationaal congres met bijna 800 deelnemers uit 41 landen en sprekers van over de hele wereld die samenkwamen in Rotterdam onlangs. Karin van Hees-Teuben gaat er letterlijk diep op in deze ContactlensInside, en ook Anthoinette Jothman verwijst ernaar. Daarnaast zijn vele onderwerpen in deze ContactlensInside indirect gerelateerd aan het onderwerp, zoals orthokeratologie, door Arjan de Vecht en Bianca Schut, en door Fabian Janssen.

Categorieën Myopie Management
Even bij het begin beginnen. Er is een voorstel voor een nieuwe indeling voor myopie management in Nederland, en zoals die nu voorlicht lijkt die zowel logisch als duidelijk. Myopie management moet vroeg beginnen, werd ook herhaaldelijk vastgesteld op het IMC. Maar daar zitten dan ook risico’s aan. Uitgaande van de beroepsprofielen van de verschillende professies werkzaam in de oogzorg, worden kinderen tót 8 jaar gezien door een oogarts in combinatie met een orthoptist. Ontstaat myopie voor die leeftijd, dan is het risicoprofiel ook het grootst en kan als interventie mogelijk voor de farmaceutische variant worden gekozen (atropine). Steeds duidelijker wordt dat combinatietherapieën (bril of contactlenzen mét atropine) een toegevoegde waarde hebben, dus het is goed denkbaar dat de 2e lijn (oogarts/orthoptist) samenwerkt met een optometrist, contactlensspecialist of opticien om optische interventie mogelijk te maken.

De tweede categorie is kinderen in de leeftijd 8-12 jaar. Het instellen van de therapie/interventie is hierbij niet voorbehouden aan alleen de tweede lijn (oogartsen/orthoptisten): optometristen kunnen hier ook een interventie voorstellen en instellen in overleg met de ouders, míts er aslengte wordt gemeten en refractie in cycloplegie (druppels om de accommodatie volledig uit te schakelen) plaatsvindt. En optometristen hebben de optie van atropine niet, dan zou (omgekeerd) in overleg met de 2e lijn kunnen gebeuren waar gewenst. Sommige optometristen (die zelf geen optiekzaak hebben) werken ook samen met de optiek als het gaat om het leveren van brillen.

De derde categorie is de groep 12+. We weten, onder andere van het IMC, dat de groeicurve afvlakt na deze leeftijd (bij myopen en niet-myopen). Laag-myopen zullen waarschijnlijk niet ineens hoog-myoop worden is de verwachting. Toch kan interventie (het verder afremmen van de myopie) zinvol zijn in deze leeftijdscategorie. Het instellen van de interventie in deze groep is dan ook mogelijk door opticiens en contactlensspecialisten. Maar, wees hier eerlijk en objectief in: beloof geen dingen die niet waargemaakt kunnen worden. Myopiemanagement is geen product, maar een gezondheidsrisico dat wellicht gereduceerd kan worden. Het gaat om de mens (het kind) bij myopie, of in het Engels: ‘myopeople’ dus.

Terminologie & Voorlichting
Voor wie er niet bij kon zijn in Rotterdam: Karin van Hees geeft een samenvatting in deze ContactlensInside, maar ze spreekt hier ook uitgebreid over in de myopie Podcast ‘verziend’. Die laatste titel slaat op de vérziende (niet te kortzichtige) blik die de Podcast op myopie probeert te houden, als een helikopterblik op de materie. In dezelfde serie wordt ook een patiënt met hoge myopie aan het woord gelaten: Gerlof de Bois heeft een sterkte van -19D en beschrijft wat hij ervaart als patiënt. Hij heeft ook uitstekende tips voor websites (zoals met name van de oogvereniging) die beschrijven hoe PRECIES je problemen rond myopie kan omschrijven, welke termen gebruik je, richting patiënt dus? Of is het toch cliënt (of klant?). Je wilt waarschuwen, maar ook niet bang maken. Helemaal niet zo’n makkelijke taak voor ons in de eerste lijn.

Zoals gezegd raakt dit aan een uitstekend verhaal over orthokeratolgie van Arjan de Vecht en Bianca Schut, zoals bekend één van de myopie interventie methodes. Fabian Janssen kijkt naar het belang van refractie-over-lens (ROL) bij orthokeratologie. Heeft dit zin? Ja, legt hij goed uit: De sterkte die te veel is bij het dragen van de lenzen op het oog door toedoen van de traanlaag, in verband met regressie gedurende de dag, wordt op de voorzijde van de lens gecorrigeerd. Dit wil zeggen dat de client die een ortho-K lens draagt prima kan zien met deze lenzen in. De ROL is een heel fijn controlemiddel om te kijken of alle componenten kloppen. Zijn ze beide goed, zul je bijna altijd rond de plan meten met de lens op het oog.

Maar ook over Acanthamoebe wordt gesproken door Romy de Kroon, met een iets andere invalshoek weliswaar. En ook Imke Jacobs kijkt naar cornea infecties, maar dan juist in relatie tot bandagelenzen, die worden soms 30 dagen dag-en-nacht gedragen. Kan dat zomaar? Zicht staat natuurlijk, zoals altijd, centraal op ons vakgebied. Reinier Stortelder kijkt in dat kader naar hogere orde aberraties, maar ook het belang van torische correctie met contactlenzen (Dave Block) komt aan bod.

En dan is er ook nog ‘droge-ogen bij long-COVID patiënten’ in de bijdrage van Nienke Soeters: zou de contactlensintolerantie van haar buurvrouw een gevolg kunnen zijn van COVID-19? En ten slotte een niet onbelangrijk onderwerp in de contactlenspraktijk: recycling (Alfred Kuiper). De gehele voedselketen zit vol met plastic. En de contactlenzen die mensen dragen en ’s avonds met het grootste gemak door de wc spoelen, komen bij een waterzuiveringssysteem terecht, maar zijn te klein om te worden gefilterd. Spoel je contactlenzen dus nooit door de gootsteen: altijd in de prullenbak.

People
Anthoinette Jothman stelt het als volgt: Ja, wie ben jij en waar sta jij voor? Jij bent de oogzorgspecialist en de aangewezen persoon om te zorgen. Zorg verlenen uiteraard, maar je maakt je ook zorgen om de toename van het aantal myopen wereldwijd. Wat uit dit hele verhaal in dit voorwoord blijkt, is dat we de mens achter de contactlens niet uit het OOG moeten verliezen. Een kerntaak voor onze beroepsgroep is ook, en met name, informeren, waarschuwen (zonder bang te maken) en bewustwording. Geen kleine taak. Geen gemakkelijke. Maar wel een belangrijke.

Eef van der Worp

Eef van der Worp doet contactlens gerelateerd onderzoek aan de Universiteit van Maastricht en Pacific University in de Verenigde Staten. Hij is een internationaal veelgevraagd spreker en hij is gastdocent aan diverse universiteiten in de Verenigde Staten.

Meer van Eef van der Worp
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.