Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2021

Traanlaagvolume

Inside de traanfilm


In mijn vorige column kondigde ik al aan dat ik eens verder wil kijken naar het volume van de traanlaag en het effect van een zachte contactlens op dit volume. Ik stelde dat het traanvolume 9% toe moet nemen met het dragen van een zachte contactlens. De vraag die ik mezelf stelde in de vorige column was: kan het oog voldoende kwalitatief goede traan aanmaken om de zachte contactlens op te nemen in de traanlaag?
Het traanvolume ligt tussen de 3 to 10 μL1 en de traanlaag zelf is ongeveer 3 μm dik. De vorige keer ging ik uit van een traanlaagdikte van 7 μm. De lens die ik de vorige keer gebruikte voor mijn rekenmodel was een dunne lens van 70 μm met een uniforme dikte, 14mm groot en met 50% watergehalte. In het kader hieronder heb ik de rekenstappen opgeschreven welke ik genomen heb. Nog voor ik dit daadwerkelijk ging uitrekenen realiseerde ik de rekenfout die ik de vorige keer gemaakt heb. Immers de traanlaag is slechts 3 μm en de lens 70 μm; ruim 20 keer zo dik. Vermoedelijk heb ik op het einde niet keer 1000 maar keer 100 vermenigvuldigd. En heb ik verder niet de getallen op mij in laten werken zonder er direct aan te willen gaan rekenen. Mijn excuses.


Het resultaat van de berekening geeft aan dat het traanvolume minstens moet verdubbelen en misschien wel verdrievoudigen. Het visuele beeld dat ik altijd gehad heb van de zachte contactlens op het oog en in de traanlaag vond ik in een publicatie uit 20182 en is hieronder afgebeeld. Zoals te zien wordt de traanlaag zonder dan wel met contactlens afgebeeld met dezelfde dikte. Hier wordt de zachte lens in geplaatst en het volume blijft gelijk.

Beeld 1

Nu wilde ik eigenlijk nog verder rekenen, want door te kijken naar hoe snel de traanlaag versverst wordt. Vanuit0[p90- de optometrie opleiding meen ik me te herinneren 2 minuten, maar literatuur die dit bevestigt kan ik niet vinden. Wel vond ik een overzichtsartikel3 waarin eigenlijk geen antwoord wordt gegeven vanwege de ver uit elkaar liggende waardes. De gebruikte dikte van 70 μm is natuurlijk de dikte welke past bij een daglens. Maandlenzen kunnen makkelijk twee keer zo dik zijn. Laat staan op maat gemaakte lenzen voor irregulaire ogen welke soms wel richting de 500 μm gaan. Als ik hier dezelfde berekening op los laat, bijvoorbeeld 200 μm voor de lens, dan krijg ik al 31 μL. Dit is dus al een volume drie tot 10 keer zo groot, dan de traanlaag zonder contactlens. Voorlopig kan ik geen literatuur vinden die bevestigt dat het oog een factor 2 tot 10 keer zoveel goede kwaliteit traan kan aanmaken, maar dit zou betekenen dat geen enkele zachte contactlens ooit lekker heeft kunnen zitten toch? Spelen er misschien hele andere mechanismes? Spoelt de hele inzetvloeistof wel uit na verloop van tijd? Tijd om mijn zoektocht en zoektermen te verbreden.
Hoewel ik blij ben dat ik mijn rekenwerk eens nakeek heb ik niet echt een antwoord weten te vinden op mijn vraagstelling. Stel dat het oog niet voldoende traan kan produceren van een goede kwaliteit dan zou dit pleiten voor contactlenzen welke een laag watergehalte hebben. Mijn oorspronkelijke vraagstelling was: Kan het oog voldoende kwaliteitstraan aanmaken voor het oog welke een zachte contactlens draagt? Hier had ik de aanname dat de inzetvloeistof in korte tijd doorspoelt en vervangen wordt door de natuurlijke oogtraan. Ik zal mijn vraagstelling moeten herzien. De nieuwe vraagstelling: spoelt de inzetvloeistof wel volledig uit de contactlens? Benieuwd waar ik tegenaan loop. Ik vermoed zelf vooral ook in de materialen te moeten duiken, maar wie weet? Mocht ik iets over het hoofd zien laat het vooral horen.

Bronnen:
1 Angela Y. Chang , Boonkit Purt  Biochemistry, Tear Film StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. PMID: 34283502 Bookshelf ID: NBK572136
2 Takashi K Contact Lens-Associated Dry Eye Disease: Recent Advances Worldwide and in Japan  https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717219
3 Garaszczuk IK, Montes Mico R, Iskander DR, Expósito AC. The tear turnover and tear clearance tests - a review. Expert Rev Med Devices. 2018 Mar;15(3):219-229. doi: 10.1080/17434440.2018.1435271. Epub 2018 Feb 7. PMID: 29384019.

 

Reinier Stortelder

Reinier Stortelder heeft zijn optometrie opleiding gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht. En ervaring opgedaan bij verschillende optiek- en contactlenspraktijken en een laserkliniek. Hij is nu professional affairs manager bij Eaglet Eye. Hierdoor komt hij veel in aanraking met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van soft- en scleralenzen en oogvorm door congressen en klinieken in Verenigde Staten en Europa te bezoeken. Hij heeft meegewerkt aan onderzoeken en is auteur van case reports en wetenschappelijke posters.

Meer van Reinier Stortelder
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.