Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2018

Invloed van cosmetica en reinigingsproducten op zachte contactlenzen

Inside de Hogeschool Utrecht


70% van de mensen die cosmetica gebruikt, plaatst het in de buurt van de ogen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat make-up op de ooglidrand zich verplaatst naar het oogoppervlak. (Srinivasan et al., 2015) Wat is het effect daarvan?

Wat is de invloed van cosmetica en reinigingsproducten op zachte contactlenzen?

In het artikel Srinivasan et al (2015) wordt het effect van cosmetica op het oppervlak van silicone hydrogel lenzen geëvalueerd. Drie oogreinigingsproducten en drie mascara’s zijn getest op nieuwe silicone hydrogel lenzen (-3,00 D). Zie tabel 1.


Tabel 1. Gebruikte cosmeticaproducten in dit onderzoek


Tabel 2. De verschillende soorten silicone hydrogel lenzen die gebruikt zijn in dit onderzoek.

Elk product is aangebracht op de verschillende soorten zachte contactlenzen. Vervolgens is er gekeken naar de pixelhelderheid van het lensoppervlak. Dit is herhaald nadat de lenzen een 6 uur durend schoonmaakproces hebben ondergaan door middel van een waterstofperoxide systeem.
Van elk lenstype zijn er zes controle lenzen die hetzelfde proces hebben ondergaan zonder cosmetica. Om invloed van de vloeistof in de verpakking uit te sluiten, zijn alle lenzen individueel in fosfaat gebufferde saline gelegd gedurende 12 tot 14 uur. Het onderzoek is uitgevoerd op kamertemperatuur.

Twee van de drie reinigingsproducten waren vloeibaar, hiervan is 15 milliliter in een reageerbuisje geschonken. De convexe kant van de lens is geplaatst op de oppervlakte van het vloeibare reinigingsproduct. Na 30 seconden werd de lens uit de vloeistof gehaald en 30 seconden in de lucht gehouden. Het derde reinigingsproduct was een doekje. De lens is op de bolle kant van een reageerbuisje geplaatst en de convexe kant van de lens is gedept met het reinigingsdoekje. Elke lens is 5 keer 2 seconden gedept met het doekje. Daarna zijn de lenzen in saline gelegd.
Om de mascara’s op de lenzen te plaatsen, is de lens geplaatst op de bolle kant van een reageerbuisje. De randen van de lens zijn met een pincet naar beneden gehouden. De mascara borstel is twee keer van links naar rechts over de lens gehaald. De reageerbuis is 90 graden gedraaid en de mascara is weer op dezelfde wijze toegediend. Daarna zijn de lenzen in saline gelegd.


Tabel 3. Gemiddelde verandering van pixelhelderheid (Units)

De reinigingsproducten hebben alle drie gezorgd voor een verminderde pixelhelderheid.
De reinigingsdoekjes (MR1) hebben een grotere vermindering van pixelhelderheid veroorzaakt in tegenstelling tot het olievrije reinigingsproduct (MR3). Air optix aqua reageerde het sterkst op de reinigingsdoekjes. Acuvue Oasys, Acuvue advance plus en Air optix aqua reageren over het algemeen hetzelfde. Air optix Night & day aqua gaf de kleinste verandering in pixelhelderheid.

In tabel 3 is te zien dat de mascara die niet waterproef is (MA3), de meeste aanslag geeft op alle geteste silicone hydrogel lenzen. De Acuvue advance plus reageert er het meest op en de Encore 100 het minst. Dit type mascara is het makkelijkst van de lens af te krijgen na het schoonmaakproces met waterstofperoxide. Tussen de twee waterproef mascara’s is ook een verschil te zien. De geteste lenzen reageren erger op de waterproef mascara van Maybelline (MA1) dan op de waterproef mascara van Rimmel (MA2).

In het artikel Tsukiyama, Miyamoto, Kodama, Fukuda & Shimomura (2017) is gekeken naar de absorptie door zachte contactlenzen van een cosmetisch reinigingsproduct op oliebasis onder droge en natte omstandigheden.
 
Het onderzoek is uitgevoerd op drie hydrogel lenzen en zeven silicone hydrogel lenzen. Hydrogel lenzen: Neo sight one day aqua moist, Proclear 1 day en 1 day Acuvue moist. Silicone hydrogel lenzen: Dailies total, Air optix aqua, 2 week menicon premio, Biofinity, Acuvue Oasys, 1 day Acuvue True eye, en Medalist freshfit.

De lenzen zijn eerst in fosfaat gebufferde saline gelegd. Daarna zijn ze in saline beoordeeld onder de microscoop. De lenzen die in natte omstandigheden worden bestudeerd, zijn 5 minuten lang in het reinigingsproduct op oliebasis gelegd. De lenzen die in droge omstandigheden worden bestudeerd, zijn eerst gedroogd met een tissue en daarna ook 5 minuten lang in het reinigingsproduct op oliebasis gelegd. De voor- en achterkant van de lens zijn 20 seconden schoongewreven met all-in one vloeistof. Tot slot zijn de lenzen weer in saline geplaatst en bestudeerd. De resultaten zijn weergegeven aan de hand van verandering in helderheid (%). Zie tabel 4.


Tabel 4.  Verandering in helderheid van de lens.

Bij de hydrogel lenzen en Dailies total, Air optix aqua, 2 week Menicon premio en Biofinity bleek er geen significant verschil te zijn tussen natte en droge omstandigheden. Acuvue Oasys, 1 day Acuvue True eye en Medalist freshfit absorbeerden meer van het reinigingsproduct in droge omstandigheden dan natte omstandigheden (P<0.01). Onder natte omstandigheden absorbeert medalist freshfit significant een grotere hoeveelheid van het reinigingsproduct dan Air optix aqua (P<0.01).

Conclusie

De conclusie in het artikel Srinivasan et al (2015) is dat het effect van reinigingsproducten op contactlenzen niet significant is. Er wordt aangegeven dat het mogelijk komt doordat de lens in saline is gelegd nadat de reinigingsproducten op de lens zijn geplaatst. Dat heeft ervoor kunnen zorgen dat de cosmetica grotendeels weggespoeld zijn. De niet-waterproef mascara gaf de meeste vervuiling. Vervuiling van de lens door mascara kan zorgen voor problemen met het zicht en comfort.

Op basis van de resultaten in Tsukiyama et al (2017) is er bewezen dat er silicone hydrogel lenzen zijn die reinigingsproducten op oliebasis absorberen. Het is statitisch significant.

In beide artikelen wordt geadviseerd om lenzen uit te doen voordat de ogen worden gereinigd.
Dit zou ik lensdragers willen meegeven. Daarnaast kan er een reinigingsproduct op waterbasis geadviseerd worden. Dit heeft als voordeel dat de lens minder snel vettig wordt. Het is belangrijk om te benadrukken dat de lens goed schoon gemaakt dient te worden, zeker bij vervuiling door mascara. Daarnaast kan een overstap naar een waterproef mascara zorgen voor minder vervuiling van de lens. Mochten alle bovenstaande stappen er niet voor zorgen dat de lens minder snel vuil wordt, dan is een sneller vervangingssysteem aan te raden.

Literatuurlijst

Srinivasan, S., Otchere, H., Yu, M., Yang, J., Luensmann, D., & Jones, L. (2015). Impact of cosmetics on the surface properties of silicone hydrogel contact lenses. Eye & contact lens, 41(4), 228-235.
doi: 10.1097/ICL.0000000000000101
Tsukiyama, J., Miyamoto, Y., Kodama, A., Fukuda, M., & Shimomura, Y. (2017). Cosmetic cleansing oil absorption by soft contact lenses in dry and wet conditions. Eye & contact lens, 43(5), 318-323.
doi: 10.1097/ICL.0000000000000272

 

Cindy Nassar

Studente Optometrie aan de Hogeschool Utrecht.

Meer van Cindy Nassar
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.