Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2018

Wat is de kans dat cosmetische contactlensdragers een infectie krijgen?

Inside de Hogeschool Utrecht


Contactlenzen worden over het algemeen gebruikt voor het corrigeren van een refractie-afwijking. Tegenwoordig worden meer zachte lenzen aangemeten dan vormstabiele lenzen (Efron, Morgan, Woods & International Contact Lens Prescribing Survey Consortium, 2013). Bij zowel vormstabiele- als zachte contactlenzen is er infectiegevaar. Zo kan er een Microbiële keratitis (MK) ontstaan. Dit is een serieuze ontsteking die de gezichtsscherpte kan aandoen. De incidentie bedraagt 1.1:10000 voor vormstabiele lenzen, 2:10000 voor  zachte daglenzen en 3,5:10000 voor zachte lenzen met een vervangingssysteem van 1 tot 4 weken (Sauer, Bourcier & French Study Group for Contact Lenses Related Microbial Keratitis, 2011).

Er is ook een groep contactlensdragers die om cosmetische redenen contactlenzen draagt, bijvoorbeeld kleurlenzen tijdens de periode van Halloween, maar ook voor dagelijks gebruik. Dit is een opkomende trend bij de jongere generatie. Deze groep wordt relatief vaak vergeten, omdat aanschaf vaak gaat via de drogist of internet. Hierdoor ontvangt de koper geen instructies voor het in- en uithalen en hoe de contactlenzen moeten worden schoongemaakt. Hygiënegebrek is een risicofactor voor MK (Singh, Satani, Patel & Vhankade, 2012).

Ook bestaat het gevaar dat de lenzen niet door de Food and Drug Administration (FDA) worden gekeurd op veiligheid. Dit wordt niet gedaan in onder andere China (Chan, Cho & Boost, 2014). Grote kans dat wanneer je cosmetische contactlenzen (CosCL) via een goedkope Chinese site koopt deze niet gekeurd zijn door de FDA.

Er is in 2011 door Sauer et al. een prospectieve case-control studie gedaan naar infectiegevaar bij CosCL. Alleen patiënten met Microbiële keratitis na gebruik van contactlenzen werden geïncludeerd. Hierbij werden CosCL vergeleken met refractieve contactlenzen. Er werd een vragenlijst ingevuld over persoonlijke gegevens met een gestandaardiseerd Annex I model. Ook werd er een spleetlamponderzoek uitgevoerd. Tijdens dit spleetlamponderzoek werd er beoordeeld of er in de centrale cornea een weefsel >2mm aanwezig was. Er werd door middel van een kweek bepaald wat voor een micro-organisme het was. De cosmetische contactlensdragers die MK hadden waren significant jonger dan de mensen met refractieve contactlenzen (p <0.0001). 13% Van de CosCL had hygiëne instructie gekregen en 61% had geen educatie ontvangen over het in- en uitzetten.
Uit de resultaten kwam dat 57% van de CosCL dragers een microbiële infectie had. Bij refractieve contactlensdragers was dit 51%. Dit was niet significant verschillend. Echter was er wel een significant verschil (p< 0,004) bij de uiteindelijke visus van de patiënten met MK. De CosCL scoorde lager (19/32 hadden visus <20/200) dan de refractieve contactlensdragers (29/224 hadden visus <20/200) (Sauer, Bourcier & French Study Group for Contact Lenses Related Microbial Keratitis, 2011).

Discussiepunten van dit onderzoek zijn dat er een vertekening zijn opgetreden in de resultaten als gevolg van leeftijd van de deelnemers, door het niet bijgevoegen van de gebruikte vragenlijst en door het type contactlenzen. De patiëntenpopulatie was jonger in de CosCL groep. Er is in een onderzoek van Cope et al. (2017) aangetoond dat 85%  van de onderzoekspopulatie tussen 12-17 jaar op zijn minste één gewoonte had die het risico zou verhogen op contactlens gerelateerde ooginfecties. Dit is een hoog percentage, maar wanneer er gekeken wordt naar de andere groepen, is dit een beperkt verschil. Zo was het percentage 81% bij volwassenen tussen 18-24 jaar en 88% bij volwassenen ouder dan 24 jaar. Hieruit valt te concluderen dat er geen vertekend beeld zou zijn van de patiëntenpopulatie van de huidige studie.Ook was er geen vragenlijst bijgevoegd, hierdoor valt niet te achterhalen wat uitgevraagd is. Als laatste is het type lens niet benoemd. Zal dit een silicone hydrogel zijn of een hydrogel? Volgens Stapleton, Keay, Edwards, en Holden (2013) zou het materiaal geen overmatig effect moeten hebben op het risico.

Alle patiënten die in het ziekenhuis van Nagri Eye instituut kwamen tijdens de periode van november 2009 en februari 2010 met acute pijn na gebruik van CosCL deden mee aan een andere case-control studie (Singh, Satani, Patel & Vhankade, 2012). Hierbij werd de gehele lens- en medische geschiedenis uitgevraagd. Daarna werd er met een spleetlamp gekeken naar de grootte en locatie van het infiltraat. Er werd door middel van een kweek bepaald wat voor een micro-organisme het was. Hieruit kwam dat 62% een ulcer > 5mm had en veelal beschadiging in de visuele as. Visus na behandeling is in tabel 1 af te lezen. De grootste oorzaak lag bij educatie die niet kan worden gegeven wanneer de lenzen op het internet worden besteld.

Groot nadeel van het onderzoek is dat de kleine (n=13) patiëntenpopulatie enkel bestond uit CosCL dragers. Hierdoor zullen de resultaten worden gegeneraliseerd naar een grotere populatie. Ook worden er hierbij geen lenstypen benoemd met de bijbehorende parameters en Dk/t. Hierbij ontbreekt ook de bijlage met de gestelde vragen en of het een gevalideerde vragenlijst was.

Conclusie
Cosmetische contactlensdragers lijken een groter gevaar op infecties te hebben dan de refractieve contactlensdragers vanwege niet verkregen educatie en de manier waarop de lenzen worden aangeschaft. Er is geen indicatie dat het aan de contactlens zou liggen.

Literatuurlijst

Chan, Y.K., Cho, P. & Boost, M. (2014). Microbial adherence to cosmetic contact lenses. Contact Lens and Anterior Eye, 37(4), 267-72. doi: 10.1016/j.clae.2013.12.002
Cope, J.R., Collier, S.A., Nethercut, H., Jones, J.M., Yates, K., Yoder, J.S. (2017). Risk Behaviors for Contact Lens-Related Eye Infections Among Adults and Adolescents - United States, 2016. Morbidity & Mortality Weekly Report, 18;66(32). 841-845. doi: 10.15585/mmwr.mm6632a2

Efron, N., Morgan, P.B., Woods, C.A. & International Contact Lens Prescribing Survey Consortium. (2013). International survey of rigid contact lens fitting. Optometry and Vision Science, 90(2), 113-8. doi: 10.1097/OPX.0b013e31827cd8be
Sauer, A., Bourcier, T. & French Study Group for Contact Lenses Related Microbial Keratitis (2011). Microbial keratitis as a foreseeable complication of cosmetic contact lenses: a prospective study. Acta Ophthalmologica, 89(5), 439-42. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02120.x
Singh, S., Satani, D., Patel, A. & Vhankade, R. (2012). Colored cosmetic contact lenses: an unsafe trend in the younger generation. Cornea, 31(7), 777-9. doi: 10.1097/ICO.0b013e31823cbe9c
Stapleton, F., Keay, L., Edwards, K., Holden, B. (2013). The epidemiology of microbial keratitis with silicone hydrogel contact lenses. Eye and Contact Lens: Science and Clinical Practice, 29(1), 79-85. doi: 10.1097/ICL.0b013e3182713919

Marloes Ter Stegen

Studente Optometrie aan de Hogeschool Utrecht.

Meer van Marloes Ter Stegen
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.