Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2018

Resultaten examinering nieuwe examenstructuur contactlensonderwijs

Inside het onderwijs


We hebben het eerste jaar waarin de nieuwe examenstructuur is aangeboden achter de rug. Uit de analyses van de resultaten blijkt dat het aantal kandidaten dat bij de eerste poging een voldoende voor een examen haalt met 25% is gestegen ten opzichte van examens volgens de oude structuur. Uiteraard zijn we als onderwijsinstellingen blij met deze hogere percentages, toch zullen we zeker ons best doen om de studenten zodanig voor te bereiden op de examens dat de slagingspercentages nog verder zullen stijgen.  

Nieuw cursusmateriaal
De Stichting Onderwijs en Examinering Specialistisch Vakmanschap SOESV heeft in het voorjaar van 2018 de opdracht uitgezet nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen. Bij de start van het nieuwe cursusjaar zijn de syllabi voor CL1 en CL3 opgeleverd, eind 2018 zullen de syllabi voor CL2 en CL4 opgeleverd worden. Omdat de examenmatrijzen nog niet allemaal gereed zijn en nog goedgekeurd moeten worden door de examencommissie kan het helaas voorkomen dat het cursusmateriaal niet volledig dekkend is voor de examens. De docenten van de ROC’s worden hiervan op de hoogte gehouden, zodat de student voorbereid is op eventuele afwijkingen. Waar in het verleden het cursusmateriaal leidend was bij de samenstelling van de examens is dit nu de examenmatrijs. De examenmatrijs is opgenomen in het examenplan, en geeft bij de theorie-examens nauwkeurig aan hoeveel vragen gesteld zullen worden over bepaalde onderwerpen. Voor de praktijkexamens wordt in de matrijs aangegeven welke onderwerpen aan bod komen. 
Het cursusmateriaal zal jaarlijks aangepast worden om zo actueel mogelijk te blijven. We staan hierbij open voor vragen en opmerkingen uit het werkveld of vanuit de industrie.

Beoordeling praktijkexamens
In het cursusjaar 2017-2018 is nieuwe opleidingsstructuur die leidt naar het diploma contactlensspecialist gestart. De examens CL1 en CL2 zijn inmiddels door ruim honderd kandidaten afgelegd, waarmee een goed beeld is ontstaan over de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van de beoordelingsformulieren. Een aantal examinatoren heeft na het werken met de protocollen aangegeven dat de beoordelingscriteria op een aantal punten aangescherpt konden worden. De constructiecommissie heeft deze adviezen verwerkt in aangepaste beoordelingsformulieren. Vervolgens heeft de examencommissie deze goedgekeurd en kunnen ze gebruikt gaan worden. We verwachten dat hiermee een nog eenduidiger beoordeling van de praktijkexamens mogelijk wordt. Het bijbehorende beoordelingsformulier maakt duidelijk hoe de beoordeling geregeld is, en welke onderwerpen kritiek zijn voor al dan niet slagen. Ook is er per praktijkexamen een instructieformulier voor de kandidaat. U kunt dit vinden op www.soesv.nl, onder downloads staan documenten “Instructie-kandidaat-CL…”. In deze instructies wordt (in normaal Nederlands) gedetailleerd uitgelegd hoe het examen is opgezet, hoe het afgenomen wordt en op welke criteria de kandidaat wordt beoordeeld.
Vanaf januari 2019 worden examen CL3 (aanpassen vormstabiele contactlenzen) afgenomen worden, in juni 2019 is het hele programma compleet. 
Wanneer u precies wilt weten hoe de examens samengesteld zijn: ga naar www.soesv.nl en zoek bij Downloads “Examenplan Contactlensspecialist 1v3”. Hierin is veel belangrijke informatie te vinden, waaronder een examenmatrijs voor elke exameneenheid.

Congres AAO november 2018
Mijn collega Henri Eek en ik zijn door IACLE (International Association of Contact Lens Educators) gekozen tot “Educator of the year” voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Uiteraard zijn we zeer vereerd met deze verkiezing. We hebben we de bijbehorende award mogen ontvangen tijdens het congres van de American Academy of Optometry in San Antonio, Texas. De awards zijn uitgereikt door Marcella McParland, directeur Professional Services van Cooper Vision voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Dat we hierdoor ook het congres van de AAO hebben mogen bezoeken is een bijkomend voordeel. Ik zal kort enkele presentaties die we hebben bijgewoond samenvatten en enkele andere bijzonderheden toelichten.

 • Het is een groot congres, met meer dan 4000 bezoekers. Om die reden was er veel keuze in presentaties. Doordat de meeste sprekers een hand-out of een korte samenvatting op de website van het congres geplaatst hadden was het gemakkelijker een keuze te maken. De dagen zijn lang, de eerste sessies beginnen om 8.00 uur, de laatste eindigen om 18.00 uur.

 

 • De Amerikaanse gezondheidszorg behoort tot de kostbaarste in de wereld. Ondanks het feit dat een deel van de bevolking geen of nauwelijks toegang heeft tot de zorg wordt jaarlijks bijna $ 10.000 per inwoner besteed, waar het in Europa nog niet de helft is. De totale uitgaven van de VS op het gebied van gezondheidszorg zijn vrijwel gelijk aan het bruto nationaal inkomen van Duitsland, gigantisch hoog dus. Een deel van de kosten worden gemaakt omdat er, mede vanwege de claimcultuur, veel onnodige vervolgonderzoeken gedaan worden. Zo wordt in een plaats als Seattle bij 80% van de patiënten een CT- of MRI-scan uitgevoerd.
 • Speciaal ontworpen Ortho-K lenzen zijn beter toepasbaar bij myopiecontrole. Deze lenzen leveren een relatief klein deel van de cornea op dat gecorrigeerd is, waardoor een groter deel van de cornea ervoor zorgt dat het beeld in de periferie voor de retina terecht komt. Er zal nog wel vervolgonderzoek moeten plaatsvinden.
 • Omdat Amerikaanse optometristen ook oogaandoeningen mogen behandelen gaat het bij presentaties over bijvoorbeeld ontstekingen vrijwel gelijk over mogelijke medicinale behandelingen. In Nederland denken we meestal langer na over de keuze tussen de klant/patiënt volgen of advies om de huisarts of de oogarts te raadplegen.
 • Sclerale contactlenzen zijn booming business. De optometrist kan zich hiermee onderscheiden, er is geen concurrentie met aanbieders via Internet.
 • Vanwege de grote afstanden in Noord-Amerika is men vooral in Canada veel verder met leren op afstand dan in Europa.
 • Het Amerikaanse Rode Kruis organiseerde tijdens het congres een dag waarop bloed gegeven kon worden. Een heel andere gang van zaken dan bij Sanquin in Nederland.
 • De Amerikanen bekend staan om hun stevige maaltijden met veel vet en koolhydraten. De organisatie leverde tot onze vreugde maaltijdsalades als lunch, lekker en gezond.
 • De beveiliging is duidelijker aanwezig dan in Nederland, op diverse plaatsen in het congrescentrum houden politieagenten de wacht. Ook staan er borden waarop vermeld wordt dat we ons pistool niet zichtbaar mogen dragen. 
 • Het congres begon op woensdag 7 november, en sloot op zaterdag 10 november. Het is ons opgevallen dat het zaterdagmiddag veel rustiger was dan de dagen ervoor. 
Kernpunten in dit artikel
 • De resultaten van de examens voor de nieuwe structuur van het contactlensonderwijs levert duidelijk betere resultaten.
 • Er wordt hard gewerkt aan nieuw cursusmateriaal.
 • De beoordelingsformulieren voor de praktijkexamens zijn op enkele punten verbeterd.
 • Een bezoek aan het congres van de AAO is zeker de moeite waard.

Wim Borst

Wim Borst begon in 1981 zijn carrière als opticien en contactlensspecialist en is sinds 1999 als docent optiek en contactlenzen verbonden aan het Deltion te Zwolle. Hij is tevens actief binnen de IACLE (International Association of Contact Lens Educators).

Meer van Wim Borst
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.