Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 4/2018

Gemeenschappelijk belang bindt tegenpolen

Inside de NUVO


Een bijzondere samenwerking in de optiekbranche is werkelijkheid geworden: brancheorganisatie NUVO en inkooporganisaties Centrop en Optitrade slaan de handen ineen.

In Het Optiekcentrum in Houten zetten afgelopen oktober de drie belangrijke spelers in de optiek hun handtekening onder de intentieovereenkomst. Niet iedereen in de optiekbranche zal hebben verwacht dat de brancheorganisatie en de twee inkooporganisaties zouden gaan samenwerken, zo zegt NUVO-directeur Bas de Nes, “maar we hebben genoeg gemeenschappelijke doelen die ons binden. De kwaliteit van de oogzorg in Nederland gaat ons alle drie ter harte. Dat is nu extra actueel door de komst van nieuwe aanbieders in de markt via het internet en drogisterijen. Optitrade en Centrop hebben zich bereid verklaard om de NUVO met raad en daad te ondersteunen. We zijn daar uiteraard heel blij mee.”
Volgens Bas de Nes krijgt de optiek te maken met een aantal uitdagingen. “De komst van de ‘cowboys’, zoals ik ze graag benoem, is een uitgelezen gelegenheid voor de échte optiek om het verschil te maken. Je ziet aan de recente media-aandacht voor de optiek dat het besef van een kwaliteitsverschil ook bij de consument begint door te dringen. We ijveren al jaren voor een kwaliteitsstandaard voor oogmetingen. Met de support van onze partners spreken we namens praktisch de hele optiekbranche. Daarmee zijn we een partij waarmee je rekening moet houden.”

Ambities
Ook Optitrade-directeur Jan Weber is blij met de samenwerking: “Eerlijk gezegd speelde ik al jaren met de gedachte. Ambities hebben we genoeg in de optiekbranche, maar het ontbrak aan synergie terwijl we sommige dingen juist weer onnodig dubbel deden. Dat ondermijnt je verhaal richting politiek, zorgverzekeraars en dergelijke partijen. We zijn gebaat bij een zo sterk mogelijke brancheorganisatie, waarin het zelfstandige segment een stevige stem heeft. Ik denk dat de NUVO de aangewezen organisatie is om de belangen van de totale optiekmarkt te behartigen en daarom een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging moet hebben. Natuurlijk is het aan de afzonderlijke marktpartijen om hun eigen positie uit te bouwen, maar een aantal centrale thema’s moet je centraal en collectief aanpakken.”
Volgens Jan Weber worden zowel de branche als de consument beter van de krachtenbundeling: “Goede, betaalbare maar professionele oogzorg binnen het bereik van iedereen, informatievoorziening, kwaliteitsborging, certificering, samenwerking met de zorgsector, opzetten screening enzovoort.”

Tweemaal zoveel deuren
Bij Het Centrop kwam het idee van samenwerking al even spontaan op. Bestuurslid Guido van Nes: “Zo’n half jaar geleden zaten onze voorzitter Eric van der Goot en ik te filosoferen hoe we als branche een extra grote vuist richting de politiek zouden kunnen maken. Vervolgens gooiden we een balletje op bij Jan Weber, die ook al met soortgelijke gedachten bleek rond te lopen. Toen was het snel geregeld.” Guido van Nes wil benadrukken dat er geen sprake is van een samengaan tussen de twee inkooporganisaties: “Op commercieel vlak zijn en blijven we elkaars concurrenten, in onze core business en met al onze aanvullende diensten en producten. Maar de NUVO heeft de contacten en de ingangen naar Den Haag en staat voor haar leden. Als je dan ook nog onze aangesloten bedrijven daarbij optelt, spreek je namens tweemaal zoveel deuren. Dat zet zoden aan de dijk.”

Concreet
‘Spreken namens meer deuren’, ‘meer invloed kunnen uitoefenen’, het klinkt positief maar wellicht wat abstract. “Niet waar”, zegt Bas de Nes. “Ik denk dat de branche op korte termijn al het nodige concreet zal gaan merken van de krachtenbundeling. Uit de branche komen bijvoorbeeld veel signalen dat er behoefte is aan terugkeer van de deeltijdstudie Optometrie. Het zou me niet verbazen als die binnenkort werkelijkheid wordt. Sowieso gaan we veel meer voor elkaar krijgen op het gebied van instroom van nieuw optiektalent. Erg belangrijk in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ook de cursussen en trainingen van de NUVO Academie zullen worden opengesteld voor leden van Optitrade en Centrop. En wie weet kunnen we in de toekomst wel gemeenschappelijk cursussen ontwikkelen?”

Foto: V.l.n.r.: Eric van der Goot, Marc Asselbergs en Jan Weber

NUVO

De Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven (NUVO) is de brancheorganisatie in de optiek en vertegenwoordigt een groot deel van alle optiekwinkels in Nederland. Daarmee is de NUVO dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor en door optiekbedrijven. De organisatie biedt individueel voordeel aan de leden, maar behartigt ook de collectieve belangen.

Meer van NUVO
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.