Logo Contactlensinside
ContactlensInside - Editie 3/2018

OVN congres 2018 - Dien een abstract in!

Inside de OVN


In het programma van het OVN Congres, dat op zondag 10 februari en maandag 11 februari 2019 plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is veel ruimte voor jouw eigen bijdrage. Het programma zal een diversiteit aan lezingen en workshops bieden binnen het overkoepelende thema: ‘Het hele spectrum in zicht’. Alle facetten van optometrie zullen in parallelsessies aan bod komen: contactlenzen, klinische optometrie, binoculair zien, low vision, innovatie en kwaliteit, organisatie en politiek. Je kunt zowel voor de lezing als de workshop een abstract insturen. Het abstract is een samenvatting van je presentatie met een vaste indeling. Je abstract kan niet altijd gehonoreerd worden. De Commissie Onderwijs & Opleiding selecteert ‘blind’, dat wil zeggen dat het abstract geanonimiseerd wordt. Abstracts worden getoetst naar inhoud en vorm aan de hand van de volgende vragen:

• Is het onderwerp actueel, relevant, vernieuwend?
• Is er samenhang tussen het onderwerp en de conclusie?
• Levert de inhoud van het abstract een bijdrage aan de beroepsontwikkeling?
• Is het taalgebruik (formulering) correct?

Het abstract heeft een vaste indeling waarbij invulling van sommige onderdelen verplicht is. Andere onderdelen zijn optioneel en mogen naar eigen inzicht worden ingevuld:

• Onderwerp/aanleiding (verplicht)
• Probleem/vraagstelling (optioneel)
• Methode (design/gegevensverzameling/analyse) (optioneel)
• Resultaten (verplicht)
• Discussie/conclusie (verplicht)
• Aanbeveling (optioneel)

Het abstract mag maximaal 300 woorden bedragen. Daarnaast ontvangen we ook een CV van maximaal 100 woorden.

Met het geven van een lezing of workshop verdient de spreker (indien optometrist) studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici in de categorie ‘overige activiteiten’.

Vul je abstract en CV in op www.optometrie.nl/optometrist/sprekersformulier-ovn-congres-2019. Tot 27 september 2018 heb je de tijd. Vóór 15 oktober ontvang je bericht over de selectie van je abstract. De tekst wordt vervolgens opgenomen in het programmaboek. De congresredactie heeft het recht taalcorrecties aan te brengen zonder daarvoor contact op te nemen met de auteur(s). Schrijf daarom je abstract zo volledig mogelijk en gebruik geen afkortingen.

OVN

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich dagelijks in voor de beroepsgroep van de optometrie. Ze werkt nauw samen met alle optometristen en geeft cliënten en ...

Meer over OVN
Opslaan als PDF
Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.